PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Villa Kakelbont

Stoekeplein 1

7902 HM

Hoogeveen

Telefoon: 0528-270080

E-mail:
obsvillakakelbont@bijeen-hoogeveen.nl

o.b.s. Villa Kakelbont o.b.s. Villa Kakelbont o.b.s. Villa Kakelbont

Welkom bij o.b.s. Villa Kakelbont

O.b.s. Villa Kakelbont is een reguliere, openbare basisschool in het centrum van Hoogeveen. Op o.b.s. Villa Kakelbont gaan we uit van Astrid Lindgrens heldin Pippi Langkous. Binnen o.b.s. Villa Kakelbont willen ouders, leerkrachten en kinderen samen werken aan dit ‘Pippi’-principe. Dit betekent dat een kind op o.b.s. Villa Kakelbont:

Villa Kakelbont is een school
waar kinderen ondernemen,
ontdekken en leren.
Kortom het ondernemende
kind in een school
vol uitdagingen!

 

- opkomt voor zichzelf met respect voor de ander;
- ondernemend en nieuwsgierig is;
- zelfvertrouwen heeft en kan samenwerken;
- optimistisch is, onderzoekt en vooruit kijkt;
- leren als een uitdaging ziet;
- weet dat er ook andere talenten zijn;
- creatief denkt en vol humor zit
- een eigen mening kan vormen en kan luisteren naar anderen.

De school wil goed onderwijs geven waarbij lezen, taal, rekenen en zelf leren oplossingen bedenken voorop staan.

Daarnaast is het voor de school een uitdaging om aanwezige meervoudige talenten van kinderen te ontwikkelen. Hierbij denken we aan talent op het gebied van muziek, sport, kunst, techniek, e.d. Op deze manier denkt de school dat de kinderen straks hun eigen bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van de toekomst.

Agenda

16 juni           Inspectiebezoek                  
16 juni           Avond4Daagse                    groep 1-8                    
17 juni           Studiedag, kinderen vrij    groep 1-8
17 juni           Avond4Daagse                    groep 1-8
18 juni           Avond4Daagse                     groep 1-8
19 juni           Avond4Daagse                     groep 1-8 

 

 

 

Nieuwsbrief

Klik hier om de nieuwste nieuwsbrief te lezen.

Wij werken over het thema:

Tour de France

Meesterlijk ondernemen in Drenthe

Sinds het schooljaar 2012-2013 neemt o.b.s. Villa Kakelbont deel aan Meesterlijk ondernemen in Drenthe (MOID). Het uiteindelijk doel van MOID is het starten van een onderneming op school, die gerund wordt door de leerlingen. In het eerste jaar waren we nog aan het snuffelen, maar vorig jaar organiseerde groep 8 (met hulp van groep 7) voor elke vakantie een rommelmarkt. 

Het schooljaar 2014-2015

Het is een tijdje stil geweest rond Meesterlijk Ondernemen In Drenthe. Woensdag 8 april 2015 hebben de kinderen van groep 7/8 van de bovenschools directeur de opdracht gekregen om hun kennis op het gebied van werkwoorden en breuken in te zetten bij het ontwikkelen van een app. Op dit moment zijn de bezig met het bekijken van apps die er al zijn en worden positieve en negatieve punten besproken. Ook zijn de kinderen bezig met het ontwikkelen van een logo voor hun bedrijf, Pippi Apps.

Tot vrijdag 24 april hebben de kinderen van groep 7/8 de tijd om te solliciteren op een functie binnen het kinderbedrijf Pippi Apps. Wanneer er ontwikkelingen zijn, leest u deze hier of in de nieuwsbrief!

Meesterlijk Ondernemen In Drenthe