PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Villa Kakelbont

Stoekeplein 1

7902 HM

Hoogeveen

Telefoon: 0528-270080

E-mail:
obsvillakakelbont@bijeen-hoogeveen.nl

o.b.s. Villa Kakelbont o.b.s. Villa Kakelbont o.b.s. Villa Kakelbont

Welkom bij o.b.s. Villa Kakelbont

O.b.s. Villa Kakelbont is een reguliere, openbare basisschool in het centrum van Hoogeveen. Op o.b.s. Villa Kakelbont gaan we uit van Astrid Lindgrens heldin Pippi Langkous. Binnen o.b.s. Villa Kakelbont willen ouders, leerkrachten en kinderen samen werken aan dit ‘Pippi’-principe. Dit betekent dat een kind op o.b.s. Villa Kakelbont:

Villa Kakelbont is een school
waar kinderen ondernemen,
ontdekken en leren.
Kortom het ondernemende
kind in een school
vol uitdagingen!

 

- opkomt voor zichzelf met respect voor de ander;
- ondernemend en nieuwsgierig is;
- zelfvertrouwen heeft en kan samenwerken;
- optimistisch is, onderzoekt en vooruit kijkt;
- leren als een uitdaging ziet;
- weet dat er ook andere talenten zijn;
- creatief denkt en vol humor zit
- een eigen mening kan vormen en kan luisteren naar anderen.

De school wil goed onderwijs geven waarbij lezen, taal, rekenen en zelf leren oplossingen bedenken voorop staan.

Daarnaast is het voor de school een uitdaging om aanwezige meervoudige talenten van kinderen te ontwikkelen. Hierbij denken we aan talent op het gebied van muziek, sport, kunst, techniek, e.d. Op deze manier denkt de school dat de kinderen straks hun eigen bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van de toekomst.

Agenda

17 augustus        Eerste schooldag                groep 1-8

 

 

 

Nieuwsbrief

Klik hier om de nieuwste nieuwsbrief te lezen.

Wij werken over het thema:

Omgaan met elkaarMeesterlijk ondernemen in Drenthe

Sinds het schooljaar 2012-2013 neemt o.b.s. Villa Kakelbont deel aan Meesterlijk ondernemen in Drenthe (MOID). Het uiteindelijk doel van MOID is het starten van een onderneming op school, die gerund wordt door de leerlingen. In het eerste jaar waren we nog aan het snuffelen, maar vorig jaar organiseerde groep 8 (met hulp van groep 7) voor elke vakantie een rommelmarkt. 

Het schooljaar 2015-2016

Het is een tijdje stil geweest rond Meesterlijk Ondernemen In Drenthe. Woensdag 8 april 2015 hebben de kinderen van groep 7/8 van de bovenschools directeur de opdracht gekregen om hun kennis op het gebied van werkwoorden en breuken in te zetten bij het ontwikkelen van een app.

Deze opdracht wordt door de kinderen van groep 7/8 uitgevoerd in het schooljaar 2015-2016 .

Wanneer er ontwikkelingen zijn, leest u deze hier of in de nieuwsbrief!

Meesterlijk Ondernemen In Drenthe