Verbindende aanpak

 

In oktober 2018 vertrokken we met ruim 30 personen uit zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs, sport, welzijn, het ministerie van onderwijs en zorg naar Leeds, Engeland. Dit met als doel om ons te laten inspireren op het gebied van Restorative Practice.

Leeds is op dat moment al een aantal jaar bezig om alle kinderen en jeugd in een veilige, kindvriendelijke stad op te laten groeien. Dit gebeurt zeer succesvol op allerlei vlakken door de gehele stad. Op de school die wij bezoeken maken wij voor het eerst kennis met ‘Restorative Practice’. Dit vertalen we, na thuis komst in Hoogeveen, naar ‘de verbindende aanpak’.

 

De verbindende aanpak houdt zich bezig met op een positieve manier relaties opbouwen, onderhouden en wanneer nodig herstellen. Volwassenen en kinderen die leren omgaan en samenwerken met elkaar leiden tot minder conflicten, betere resultaten en meer plezier.

 

Het doel van de verbindende aanpak is het op een gelijke manier behandelen van alle kinderen en jongeren. Op deze manier krijgen alle kinderen een gelijke kans om zich optimaal te ontwikkelen, ongeacht buurt, financiële situatie of het sociale netwerk waarin ze opgroeien.

 

Op onze school hechten we veel waarde aan: respect, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Belangrijk daarbij is dat kinderen leren taal te geven aan gevoelens en gedrag. De ‘gespreksvragen’ helpen hier bijvoorbeeld bij. Doormiddel van het stellen van gespreksvragen worden kinderen zelfstandig gemaakt in het voeren van gesprekken in een conflictsituatie. Wanneer er een conflict is kunnen de kinderen dit onderling zelf oplossen. De leerlingenraad van onze school is al erg bedreven in het werken met deze vragen. Ons doel is om dit in de komende jaren uit te breiden, zodat alle kinderen de gesprekken kunnen leiden.

 

Daarnaast wordt in groep 5/6 al regelmatig gewerkt met kringen, waarin bijvoorbeeld spelende problemen worden besproken. Ook wordt er in deze kringen heel luchtig gesproken over bijvoorbeeld je lievelingsdier of sport. Alle vormen van kringen zijn bedoeld om verbinding te maken met elkaar.

Ons doel is om de kringen uit te breiden naar alle groepen van onze school, zodat alle kinderen kunnen profiteren van het maken van verbinding met elkaar. Dit zou in de toekomst zelfs groep doorbrekend kunnen.

 

In groep 5/6 wordt ook gewerkt met de emotiemeter. De kinderen leren op deze manier aan te geven hoe ze zich voelen en waar hun grenzen liggen. Daarnaast leren de kinderen rekening met elkaar te houden. Wanneer je ziet dat het niet goed met iemand gaat pas je, je eigen gedrag aan. We zijn samen verantwoordelijk voor het welzijn van ieder kind in onze klas/in onze school.