Missie & VisieOnze missie: kinderen de basis geven voor een gelukkige toekomst
We geven kinderen de basis mee voor hun ontwikkeling: taal, lezen en rekenen. Vervolgens dagen we kinderen uit om hun talenten te ontwikkelen, zodat ze met plezier werken aan een gelukkige toekomst in een wereld die voortdurend verandert.

Onze visie: elk kind is nieuwsgierig en wil ontdekken en leren

Werken vanuit een stevige basis
We geloven dat taal, lezen en rekenen de basis vormen voor het leren op school. Kinderen die deze vakken goed beheersen komen ook verder in de andere vakken. We zijn ervan overtuigd dat elk kind nieuwsgierig is, ontdekken wil en leren kan. Het is de uitdaging van de school en ouders samen om het kind op de juiste manier te begeleiden, zodat het zich optimaal ontplooit en zijn of haar talenten ontwikkelt.

Ontdekkend en ondernemend leren
Ontwikkelen betekent ook ontdekkend en ondernemend leren. Proberen en fouten maken zijn dan vanzelfsprekend. Het past ook bij de manier waarop kinderen spelenderwijs nieuwe dingen leren. Daarom zetten we ook in op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het creëren van een fijne sfeer op school. Denken, durven en doen net als Pippi Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’

Zo maken we onze missie en visie waar: