Zorg en begeleidingElk kind is anders
Kinderen verschillen onderling in karakter, interesses en intelligentie. Dit heeft ook invloed op wat een kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Door onze kleinschaligheid kennen we onze leerlingen goed. We volgen de leerontwikkelingen van elk kind, maar ook de ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied, het gedrag en de werkhouding.

Passend Onderwijs
We zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband openbaar onderwijs Hoogeveen dat erop is gericht de zorg zoveel mogelijk naar het kind te brengen in plaats van het kind naar de zorg. Onze school heeft een intern begeleider die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg op school. Als extra begeleiding van de leerkracht niet tot het gewenste resultaat leidt, vraagt de leerkracht in overleg met de intern begeleider en ouders extra ondersteuning aan bij het samenwerkingsverband.

Ondersteuningsnetwerk Altijd samen met ouders
Als er zorgen zijn rondom uw kind, gaan we dat altijd met u bespreken. We werken vervolgens samen om de zorg rondom het kind zo goed mogelijk te regelen.