Verbindende aanpakOp een positieve manier relaties opbouwen

We leren kinderen op een positieve manier relaties opbouwen, onderhouden en herstellen. Goed leren omgaan met elkaar en leren samenwerken zorgt voor een goed sfeer, betere resultaten en meer plezier. Het vermindert het ontstaan van conflicten en leert kinderen op een positieve manier omgaan met elkaar.

Gelijke kansen en optimale ontwikkeling
De verbindende aanpak wordt al jarenlang succesvol toegepast in Engeland. Het is erop gericht kinderen een veilige, kindvriendelijke omgeving te bieden waardoor kinderen gelijke kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Het overbrugt de verschillen die kunnen ontstaan door achtergrond, financiële situatie of sociaal netwerk waarin kinderen opgroeien.

Onderlinge verbondenheid
Op onze school is respect, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid belangrijk. Daarom leren we kinderen woorden te geven aan gevoelens en gedrag, zodat het bespreekbaar wordt. We leren kinderen aan de hand van gespreksvragen hoe ze zelfstandig een gesprek kunnen voeren in conflictsituaties.

Rekening houden met elkaar
We werken met kringen waarin kinderen met elkaar in gesprek gaan. Zo maken ze verbinding met elkaar. In een aantal groepen werken we ook met een emotiemeter. Kinderen leren aan te geven hoe ze zich voelen, waar hun grenzen liggen en rekening houden met elkaar. Zo leren ze samen verantwoordelijk te zijn voor het welzijn van ieder kind in de klas en in de school.