Positief gedrag bevorderen

 

Positieve sociale omgeving
We bieden onze leerlingen een positieve sociale omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Kinderen weten niet uit zichzelf wat goed gedrag is. Daarom zetten we PBS (Positive Behaviour Support) in als doelmatige, schoobrede aanpak gericht op positief gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling. PBS wordt door veel scholen in verschillende landen met succes ingezet.

Respect, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Binnen PBS leren we kinderen proactief en op een positief stimulerende manier goed gedrag aan. We hebben drie waardes gekozen die als kapstok voor dat gedrag functioneren: respect, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Iedereen binnen de school werkt op dezelfde manier waardoor het voor kinderen duidelijk en voorspelbaar is. Meer over PBS
Wilt u meer weten over PBS kijk dan op: https://www.swpbs.nl/pbs of vraag het aan de leerkracht.