Verlof aanvragenLeerplicht voor alle kinderen
Alle kinderen die in Nederland wonen moeten naar school. Er zijn omstandigheden waardoor kinderen niet naar school kunnen of hoeven. Alle scholen zijn verplicht om zich aan de leerplichtwet te houden. De leerplichtambtenaar van de gemeente voert deze wet uit.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Als er gewichtige omstandigheden zijn, kunnen ouders extra verlof aanvragen. Dit geldt voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar. Dit verlof dient u vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan bij de schooldirecteur. Bij gewichtige omstandigheden gaat het om omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouder zijn gelegen, bijvoorbeeld: Onze school houdt zich aan de regels van de leerplichtwet en zal daarom ongeoorloofd verzuim melden aan de leerplichtambtenaar.

Uitzonderlijke omstandigheden
Ga in overleg met onze directeur bij uitzonderlijke omstandigheden, zodat ongeoorloofd verzuim wordt voorkomen en er in goed overleg naar oplossingen kan worden gezocht.
In onze schoolgids vindt u alle informatie over verlof en verzuim.

Ziekmelden
Als uw kind ziek is, moeten ouders dit telefonisch melden aan de school op de eerste dag van afwezigheid. Als een kind niet op school is en wij geen afmelding hebben ontvangen, nemen we contact op met de ouders zodat we kunnen nagaan waar het kind is en ons niet onnodig ongerust hoeven te maken.