Grondslag


Openbaar onderwijs voor elk kind
Op onze openbare school is iedereen welkom. De school is een afspiegeling van de samenleving. We leren kinderen omgaan met overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Ze leren op een respectvolle manier voor hun mening uitkomen en naar de mening van een ander te luisteren, zoals dat past in een democratische samenleving.

Speerpunten openbaar onderwijs
Villa Kakelbont is onderdeel van Stichting Bijeen, de koepel voor openbaar onderwijs in Hoogeveen. De speerpunten van openbaar onderwijs zijn beschreven in 6 aandachtsgebieden:
1. Iedere kind is welkom
2. Iedereen benoembaar
3. Wederzijds respect
4. Waarden en normen
5. Van en voor de samenleving
6. Levensbeschouwing en godsdienst

Op de website van Stichting Bijeen vindt u de uitgebreide onderbouwing van deze speerpunten.