Onderwijsaanbod


Kerndoelen voor het onderwijs
Ons onderwijsaanbod is gericht op het behalen van de kerndoelen die voor het basisonderwijs gelden en een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. We houden de ontwikkelingen van de kinderen bij in ons onderwijsvolgsysteem, zodat we de ontwikkelingen van elke leerling goed kunnen volgen en waar nodig leerlingen extra ondersteuning kunnen bieden..

Focus op de basisvakken
Taal, lezen en rekenen zijn de basisvakken, omdat het beheersen van deze vakken ook invloed heeft op het leren van andere vakken. Het zijn vaardigheden die onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van kinderen, ook na de basisschool, daarom besteden we hier veel aandacht aan. De basisvakken geven we in elke groep op drie niveaus, zodat we leerlingen kunnen bieden wat ze nodig hebben, van extra uitleg tot extra uitdaging.

Interactieve lessen
We ontwikkelen ons onderwijs naar steeds meer interactief lesgeven, waardoor leerlingen meer betrekken bij het onderwijs en hun eigen ontwikkeling. Ook blijven we gericht aandacht geven aan Talententijd

Meer informatie
Meer informatie en een uitgebreide beschrijving van ons onderwijsaanbod en onze aanpak vindt u in onze schoolgids.